Kinderen op ons kinderdagverblijf in Hengelo

Uw veilige en betrouwbare kinderdagverblijf in Hengelo

De Parasol, waar uw kinderen in het zonnetje worden gezet onder de beschutte parasol van persoonlijke aandacht. Kinderopvang de Parasol is een kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het kleinschalige is terug te vinden in de groepsgrootte. Door de kleinschaligheid is persoonlijke aandacht mogelijk en kunnen de kinderen zoveel mogelijk hun individuele ontwikkeling doormaken.

Waar wij voor staan:

Het bieden van goede, verantwoorde verzorging, opvoeding en spel- en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen waarvan de ouders op bepaalde dagdelen per week hun kind naar een opvang willen brengen. De Parasol voegt toe aan de thuissituatie daar de kinderen in een andere omgeving zijn, met andere volwassenen, andere en vaak meerdere kinderen en door de activiteiten die aangeboden worden. Op de Parasol proberen wij zoveel mogelijk een “thuissituatie” te bieden. Dit bepaald alles wat wij doen, zoals bij de inrichting en het dagprogramma.

Onderling vertrouwen:

Ouders vertrouwen ons hun kinderen toe. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en opvang van hun kinderen. De Parasol wil deze verantwoordelijkheid met de ouders delen. Er dient een goed overleg en persoonlijke samenwerking met de ouders te zijn, zodat de ouders tevreden zijn met de opvang van hun kinderen op de Parasol.

Voor meer informatie, contact ons via onderstaande gegevens

Hier vindt u de Parasol

Kleine krukjes